Inkorthaak

ømm: 8 / 10 /13
WLL Kg 2.000 / 3.150 / 5.300
Gewicht Kg 0,27 / 0,75 / 1,35

Categorie: