Ketting EN818-2

ømm: 8 / 10 /13
WLL Kg 2.000 / 3.150 / 5.300
Gewicht Kg 1,40 / 2,20 / 3,80

Categorie: